Інвентаризація підручників та літератури


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 січня 2019 р. № 41 
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 4 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.
3. Міністерству освіти і науки під час підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України передбачати щороку видатки на видання, придбання, зберігання і доставку підручників та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників.

Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 січня 2019 р. № 41
ПОРЯДОК 
забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників
1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників підручниками та посібниками (зокрема електронними та з аудіосупроводом), що були визначені за результатами конкурсного відбору, проведення якого організовує та забезпечує МОН, та видані (перевидані) за кошти державного бюджету (далі - підручники та посібники).
Забезпечення підручниками та посібниками здійснюється шляхом їх видання (перевидання), придбання, зберігання, доставки та формування резервного фонду, а також надання права на використання електронних підручників та посібників, електронних версій друкованих підручників у форматі pdf.
2. Підручниками та посібниками (зокрема електронними версіями друкованих підручників у форматі pdf та електронними підручниками та посібниками) забезпечуються всі здобувачі повної загальної середньої освіти і педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, їх структурних підрозділів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, а також педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти відповідно до потреби.
Визначення потреби в підручниках та посібниках у поточному навчальному році здійснюється відповідно до прогнозованої кількості здобувачів повної загальної середньої освіти з урахуванням їх максимальної кількості за наступні п’ять років, а також відповідно до фактичної кількості педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, заявок закладів фахової передвищої, вищої та післядипломної педагогічної освіти. Інформацію про прогнозовану кількість здобувачів повної загальної середньої освіти і потребу в підручниках та посібниках подають структурні підрозділи освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до МОН щороку не пізніше 1 липня.
3. Видання підручників та посібників здійснюється:
один раз на п’ять років з розрахунку до 120 відсотків відповідно до потреби (крім підручників з кримськотатарської мови та літератури);
для здобувачів повної загальної середньої освіти з особливими освітніми потребами з розрахунку до 160 відсотків їх прогнозованої кількості.
Підручники з кримськотатарської мови та літератури до відновлення конституційного ладу України на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя щороку видаються накладом 300 примірників та можуть бути використані у закладах позашкільної освіти.
Навчальні матеріали (зошити з друкованою основою, дидактичні матеріали, зокрема їх електронні версії у форматі pdf та з аудіосупроводом) для експериментальних закладів загальної середньої освіти, а також посібники серії “Шкільна бібліотека”, навчально-методична література для педагогічних працівників, словники для класів (груп) з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та корінних народів видаються відповідно до потреби з урахуванням обсягів фінансування.
Здобувачі повної загальної середньої освіти в експериментальних закладах загальної середньої освіти забезпечуються електронними підручниками, що були визначені за результатами конкурсного відбору, відповідно до обсягів фінансування.
Строк використання для експериментальних закладів загальної середньої освіти зошитів з друкованою основою становить один рік, електронних підручників - три роки.
Підручники, що були визначені за результатами конкурсного відбору і вже використовувалися в освітньому процесі не менше п’яти років та не були змінені за своїм змістом, можуть бути за рішенням МОН перевидані без проведення конкурсного відбору.
4. Закупівля послуг з видання підручників та посібників, зберігання їх резервного фонду та доставки до структурних підрозділів освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також придбання підручників та посібників здійснюються державною установою, визначеною МОН, що належить до сфери його управління.
У межах адміністративно-територіальних одиниць доставку і отримання закладами освіти підручників та посібників організовують відповідні місцеві держадміністрації за рахунок коштів місцевих бюджетів протягом 15 календарних днів з дня надходження підручників та посібників.
5. Державна установа, визначена МОН, що належить до сфери його управління, формує резервний фонд підручників та посібників з кожного накладу:
1) для науково-методичних і виробничих потреб у кількості:
українською мовою до 1500 примірників кожної назви;
мовами національних меншин від 10 до 500 примірників кожної назви відповідно до прогнозованої кількості здобувачів повної загальної середньої освіти;
для здобувачів повної загальної середньої освіти з особливими освітніми потребами від 1 до 200 примірників з кожної назви;
серії “Шкільна бібліотека” до 500 примірників з кожної назви;
2) для задоволення освітніх потреб громадян України, які проживають або перебувають за кордоном:
з української мови та літератури до 1000 примірників;
з інших предметів українською мовою до 300 примірників кожної назви;
серії “Шкільна бібліотека” до 500 примірників з кожної назви.
6. Здобувачі повної загальної середньої освіти та педагогічні працівники забезпечуються безоплатно електронними підручниками та посібниками, право використання яких придбано за кошти державного бюджету, шляхом розміщення таких підручників та посібників (гіпертекстових посилань на них) в Інтернеті, зокрема на спеціальному інформаційному ресурсі - Національній освітній електронній платформі.
7. Придбання підручників та посібників здійснюється у порядку, визначеному законодавством, у осіб, які мають виключні майнові права на зазначені підручники та посібники.ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 січня 2019 р. № 41
ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 “Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2294).
2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 629 “Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2310).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 729 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2525).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 945 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3209).
5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 181 і від 27 серпня 2010 р. № 781, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 351 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 45, ст. 1644). 
                                                                                                                                Публікації документа
                                                                                                                                        Урядовий кур'єр від 01.02.2019 — № 21

                                                                                                             Немає коментарів:

Дописати коментар